امیرالمومنین علیه السلام یک الگوی کامل برای همه است. جوانی پر شور و پر حماسه او، الگوی جوانان است. حکومت سراسر عدل و انصاف او، الگوی دولتمردان است. زندگی سراپا مجاهدت و سراپا مسئولیت او، الگوی همه مومنان است. آزادگی او، الگوی همه آزادگان جهان است و سخنان حکمت آمیز و درس های ماندگار او، الگوی عالمان و دانشمندان و روشنفکران است.
پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب اسلامی 1379/1/1


"کتاب جاودانه تاریخ، ناشر: مرکز نشر انقلاب اسلامی، به کوشش محمد محمدیان، نگاهی به ابعاد شخصیت امیرالمومنین علی علیه السلام در بیانات حضرت آیت الله سید علی خامنه ای"

استفاده از مطلب فقط با ذکر منبع!