تا آخر هیچ یک از شاگردان نتوانست به سوالی که معلم عالی‌قدر طرح کرده بود جواب درستی بدهد. هر کس جوابی داد و هیچ کدام مورد پسند واقع نشد. سوالی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلّم در میان اصحاب خود طرح کرد این بود:
«در میان دستگیره های ایمان کدام یک از همه محکم تر است؟»
یکی از اصحاب: «نماز.»
رسول اکرم(ص): «نه.»
دیگری: «زکات.»
رسول اکرم(ص): «نه.»
سومی: «روزه.»
رسول اکرم(ص): «نه.»
چهارمی: «حج و عمره.»
رسول اکرم(ص): «نه.»
پنجمی: «جهاد.»
رسول اکرم(ص): «نه.»
عاقبت جوابی که مورد قبول واقع شود از میان جمع حاضر داد نشد. خود حضرت فرمود:
«تمام این هایی که نام بردید کارهای بزرگ و با فضیلتی است.
ولی هیچ کدام از این ها آن که من پرسیدم نیست. محکم ترین دستگیره های ایمان، دوست داشتن به خاطر خدا و دشمن داشتن به خاظر خداست.»11. کافی، ج 2، باب«الحب فی الله و البغض فی الله» ص 25 و وسائل، ج2، چاپ امیر بهادر، ص 497.


"داستان راستان، متفکر شهید استاد مرتضی مطهری، انتشارات صدرا"

 « استفاده از مطلب با ذکر منبع»