هفده سال قبل گفتم اقتصاد را از نفت جدا کنید؛ اما آقایانِ به قول خودشان «تکنوکرات» لبخند انکار زدند که مگر می شود!؟ بله، می شود!!
ما باید اقتصاد خودمان را از نفت جدا کنیم؛ دولت های ما در برنامه های اساسیِ خودشان این را بگنجانند. من هفده هجده سال قبل به دولتی که در آن زمان سر کار بود و به مسئولان گفتم کاری کنید که ما هر وقت اراده کردیم، بتوانیم درِ چاه های نفت را ببندیم. آقایانِ به قول خودشان «تکنوکرات» لبخند انکار زدند که مگر می شود!؟ بله، می شود؛ باید دنبال کرد، باید اقدام کرد، باید برنامه ریزی کرد. وقتی برنامه اقتصادی یک کشور به یک نقطه خاص متصل و وابسته باشد، دشمنان روی آن نقطه ی خاص تمرکز پیدا می کنند. بله، تحریم ها اثر گذاشت، منتها نه آن اثری که دشمن می خواست.1


1. بیانات در حرم مطهر رضوی، 1392/01/01

"کتاب من دیپلمات نیستم؛ من انقلابی ام، تحریم و مذاکره در بیانات مقام معظم رهبری از سال 90 تا 92، انتشارات دفتر مطالعات گفتمان انقلاب اسلامی

"استفاده با ذکر منبع لطفا!"