رسول خدا، صلی الله علیه و آله و سلّم، می فرمایند:
کسی که چهل حدیث از سیره و سنت من حفظ کند روز قیامت شفیع او خواهم شد.
بحارالأنوار ۱۵۲/۲

"کتاب چهل حدیث نظم و دینداری،علی امیرخانی، انتشارات زائر"
"منبع!!!