رسول خدا، صلی الله علیه و آله و سلّم، می فرمایند:

اگر خداوند برای بنده ای خیر بخواهد، قفل دلش را می گشاید و در آن ایمان و راستی قرار می دهد. قلبش را نسبت به عملش هوشیار، دلش را سلیم، زبانش را راستگو، اخلاقش را شایسته، گوشش را شنوا و چشمش را بینا می کند.
-گفتار ۴۲، ص۲۶۵-

"نهج‌الفصاحة، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ۷، ۱۳۸۰، کتاب گفتار حضرت محمد(ص)، گردآوری محمد حسین شریف موسوی، نشر پندار تابان"
"استفاده با ذکر منبع دوستان عزیز!"