با چشمان شب بو ببینید!

۲ مطلب با موضوع «مناجات ها» ثبت شده است

نیایش نخستین صحیفه سجادیه، در باب ستایش و حمد پروردگار

از دعای آن حضرت علیه السلام است آنگاه که به دعا آغاز می‌کرد و نخست خدای عز‌ّوجلّ را می‌ستود و ثنا می‌گفت و عرضه می‌داشت:

1، ستایش خدایی را که اول است بی آن که پیش از او اولی باشد و آخر است بی آنکه پس از او آخری باشد.
2، او که دیده بینندگان از دیدارش فرو ماند، و اندیشه وصف‌کنندگان ستودنش نتواند.
3، آفریدگان را به قدرت خود آفرید، و به خواست خویش بر آنان جامه هستی پوشید.
4، آن‌گاه ایشان را به راهی که می‌خواست رهسپار کرد، و به جاده محبت خود روان گردانید. آفریدگان نتوانند از حدی که خدا برایشان مقرر ساخته است، قدمی پیش و پس بگذارند.
5، برای هر یک از آنان روزی‌ای معلوم و به اندازه قرار داده است؛ آن گونه که هیچ کس نتواند از آن کس که خدا فراوان به او داده، چیزی بکاهد، و به آن کس که اندک به او بخشیده، چیزی بیفزاید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
زینب سادات محمودی مهریزی

مناجات نامه

خداوندا:

 ای مهیمن اکرم!

 ای مفضل ارحم!

 ای محتجب به جلال و متجلی به کَرَم!

 قسّام پیش از لوح و قلم!

 نماینده سور هدی پس از هزاران ماتم!

 بادا که باز رهم روزی از زحمت حوّا و آدم!

 آزاد شوم از بند وجود و عدم!

 از دل بیرون کنم این حسرت و واندم، با دوست بر آسایم یک دم، در مجلس انس قدح شادی بر دست نهاده دمادم:

تا کی سخن اندر صفت و خلقت آدم
تا کی جدل اندر حَدَث و قدمت عالم
تا کی تو زنی راه بر این پرده و تاکی
بیزار نخواهی شدن از عالم و آدم


" مناجات نامه خواجه عبد الله انصاری، انتشارات زوّار"

«استفاده از مطلب با ذکر منبع»

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
زینب سادات محمودی مهریزی