با چشمان شب بو ببینید!

۹ مطلب با موضوع «اشعار :: مرحوم قیصر امین پور» ثبت شده است

قطعنامه جنگل

طوفانی از تبر

ناگه به جان جنگل

                              افتاد
و هر چه را که کاشته بودیم
طوفان به باد داد
در گرگ و میش آتش و خاکستر
جنگل ولی هنوز
                         نفس می کشید
جنگل هنوز هم
                       جنگل بود
هر چند در دلش
جای هزار خاطره تاول بود
جنگل بلند و سبز
بپاخاست
و با تمام قامت
این قطعنامه را
                      تکذیب می کند!
جنگل هنور جنگل
جنگل همیشه جنگل
                            خواهد ماند!

"کتاب مجموعه کامل اشعار قیصر امین پور، انتشارات مروارید، آینه های ناگهان، شاعر: استاد مرحوم قیصر امین پور"
"استفاده با ذکر منبع!"
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
زینب سادات محمودی مهریزی

یادداشت های گمشده

پس کجاست؟
چند بار 
خرت و پرت های کیف باد کرده را
                                                          زیر و رو کنم:


پوشه مدارک اداری و گزارش اضافه کار و کسر کار
کارت های اعتبار


کارت های دعوت عروسی و عزا
قبض های آب و برق و غیره و کذا


برگه حقوق و بیمه و جریمه و مساعده
رونوشت بخشنامه های طبق قاعده


نامه های رسمی و تعارفی
نامه های مستقیم و محرمانه معرفی


برگه رسید قسط های وام
قسط های تا همیشه نا تمام...


پس کجاست؟
چند بار
جیب های پاره پوره را
                                    پشت و رو کنم:


چند تا بلیط تا شده
چند اسکناس کهنه و مچاله
                                           چند سکه سیاه


صورت خرید خاروبار
صورت خرید جنس های خانگی...


پس کجاست؟
یادداشت های درد جاودانگی؟11.همچنین اشاره به کتابی است از اونامونو فیلسوف، شاعر و نویسنده اسپانیایی که با قلم بهاءالدین خرمشاهی به همین نام ترجمه شده است.


 قیصر

"کتاب مجموعه کامل اشعار قیصر امین پور، انتشارات مروارید، گلها همه آفتابگردانند، شاعر: استاد مرحوم قیصر امین پور"

استفاده از مطلب تنها با ذکر منبع!

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
زینب سادات محمودی مهریزی

آبروی آب

ما را به حال خود بگذارید و بگذرید
از خیل رفتگان بشمارید و بگذرید


اکنون که پا به روی دل ما گذاشتید

پس دست بر دلم مگذارید و بگذرید


تا داغ ما کویر دلان تازه تر شود

چون ابری از سراب ببارید و بگذرید


پنهان در آستین شما برق خنجر است
دستی از آستین به در آرید و بگذرید


ما دل به دست هر چه که بادا سپرده ایم
ما را به دست دل بسپارید و بگذرید


با آبروی آب، چه باک از غبار باد!
نانپاره ای مگر به کف آرید و بگذرید


 "کتاب مجموعه کامل اشعار قیصر امین پور، انتشارات مروارید، آینه های ناگهان، شاعر: استاد مرحوم قیصر امین پور"

استفاده از مطلب تنها با ذکر منبع!


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
زینب سادات محمودی مهریزی

تعبیر خواب

دیشب دوباره
گویا خودم را خواب دیدم:
در آسمان پر می کشیدم
و لابه لای ابرها پرواز می کردم
و صبح چون از جا پریدم
در رختخوابم
یک مشت پر دیدم
یک مشت پر، گرم و پراکنده
پایین بالش
در رختخواب من نفس می زد
آن گاه با خمیازه ای ناباورانه
بر شانه های خسته ام دستی کشیدم
بر شانه هایم
انگار جای خالی چیزی...
چیزی شبیه بال
                            احساس می کردم!


 "کتاب مجموعه کامل اشعار قیصر امین پور، انتشارات مروارید، آینه های ناگهان، شاعر: استاد مرحوم قیصر امین پور"
استفاده از مطلب تنها با ذکر منبع!


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
زینب سادات محمودی مهریزی

کوچه های خراسان

چشمه های خروشان تو را می شناسند
موج های پریشان تو را می شناسند


پرسش تشنگی را تو آبی، جوابی
ریگ های بیابان تو را می شناسند


نام تو رخصت رویش است و طراوت
زین سبب برگ و باران تو را می شناسند


از نشابور بر موجی از «لا» گذشتی1
ای که امواج طوفان تو را می شناسند


اینک ای خوب، فصل غریبی سر آمد
چون تمام غریبان تو را می شناسند


کاش من هم عبور تو را دیده بودم
کوچه های خراسان تو را می شناسند


1. حدیث سلسله الذهب که امام به هنگام عبور از نیشابور فرمودند. "کتاب مجموعه کامل اشعار قیصر امین پور، انتشارات مروارید، تنفس صبح،  شاعر: استاد مرحوم قیصر امین پور"
استفاده از مطلب تنها با ذکر منبع!

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
زینب سادات محمودی مهریزی

آیه

ای عشق زمین و آسمان آیه توست
بنیاد ستون بی ستون پایه توست
چون رهگذری خسته که می آساید
آسایش آفتاب در سایه توست "کتاب مجموعه کامل اشعار قیصر امین پور، انتشارات مروارید، تنفّس صبح،  شاعر: استاد مرحوم قیصر امین پور"
استفاده از مطلب تنها با ذکر منبع!

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
زینب سادات محمودی مهریزی

کودکی ها (2)

باد بازیگوش
                       بادبادک را
بادبادک
                دست کودک را
هر طرف می برد


کودکی هایم
با نخی نازک به دست باد
                                            آویزان!


"کتاب مجموعه کامل اشعار قیصر امین پور، انتشارات مروارید، دستور زبان عشق،  شاعر: استاد مرحوم قیصر امین پور"

استفاده از مطلب تنها با ذکر منبع!

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
زینب سادات محمودی مهریزی

نام گمشده

دلم را ورق می زنم
به دنبال نامی که گم شد
در اوراق زرد و پراکنده این کتاب قدیمی
به دنبال نامی که من...
_ منِ شعر هایم که من هست و من نیست_
به دنبال نامی که تو...
_ توی آشنا_ ناشناس تمام غزل ها_
به دنبال نامی که او...
به دنبال اویی که کو؟"کتاب مجموعه کامل اشعار قیصر امین پور، انتشارات مروارید، دستور زبان عشق، شاعر: استاد مرحوم قیصر امین پور"

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
زینب سادات محمودی مهریزی

حسرت همیشگی

حرف های ما هنوز ناتمام...
تا نگاه می کنی:
وقت رفتن است
باز هم همان حکایت همیشگی!
پیش از آن که با خبر شوی
لحظه عزیمت تو ناگزیر می شود
آی...
ای دریغ و حسرت همیشگی!
ناگهان
           چقدر زود
                            دیر می شود!

 "کتاب مجموعه کامل اشعار قیصر امین پور، انتشارات مروارید، شاعر: استاد مرحوم قیصر امین پور"
استفاده از مطلب تنها با ذکر منبع!

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
زینب سادات محمودی مهریزی